Wawrzyn pracy organicznej dla Andrzeja Wieczorka

Wawrzyn pracy organicznej dla Andrzeja Wieczorka

Reklamy

WAWRZYN PRACY ORGANICZNEJ DLA ANDRZEJA WIECZORKA
W Bazarze Poznańskim odbyła się gala finałowa XI Dni Pracy Organicznej. Jednym z wyróżnionych  był Członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, historyk ANDRZEJ WIECZOREK,który
otrzymał nagrodę Wawrzyna Pracy Organicznej w kategorii „Edukacja”.
Kandydaturę zgłosił Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.
Włodarz Powiatu Wągrowieckiego wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Banaszyńskim, którzy byli obecni na gali, pogratulowali laureatowi wyróżnienia, wręczyli także pamiątkowy list oraz kwiaty.

My również serdeczne gratulujemy 💐

*ANDRZEJ WIECZOREK – absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Przez 43 lata pracował jako nauczyciel i administrator oświaty. Początkowo w Pawłowie Żońskim (9 lat), a później w Gołańczy (34 lata). W okresie pracy zawodowej ekspert MEN w zakresie historii. Wychowawca blisko 200 laureatów i finalistów różnych konkursów; z historii jako przedmiotu, o różnej tematyce historycznej – m. in.: Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (ponad 100 laureatów i finalistów) i w wielu konkursach różnej tematyce – głównie historycznej.
Wychowawca wielu medalistów różnych dyscyplin sportowych. Pomysłodawca i opiekun wielokrotnie nagradzanej w różnych konkursach – szkolnej gazetki historycznej „Piaścik”.
Organizator i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Jeden z inicjatorów budowy sal gimnastycznych przy gołanieckich szkołach i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej.
Radny Powiatu Wągrowieckiego, Członek Zarządu Powiatu. Doprowadził do reaktywacji Rady Powiatowej LZS w Wągrowcu i Rady Miejsko – Gminnej LZS w Gołańczy. W obu radach pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
Inicjator i współorganizator festynów archeologicznych „Na Zbylutowym Grodzie” w latach 2001-2007 w Łeknie – miejscu badań archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem prof. A. Wyrwy na terenie założenia pierwszego w Polsce klasztoru cysterskiego.
Członek kilku stowarzyszeń; współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej, członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu w poprzedniej kadencji.
Członek Rady Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Współzałożyciel i prezes od 2004 roku Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego, którego celem jest promowanie łekneńsko-wągrowieckiego odcinka Wielkopolskiej pętli tego szlaku w Polsce. Stowarzyszenie promuje również ciekawe miejsca w powiecie poprzez różne wydawnictwa.
Członek Krajowej Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce działającej przy ojcu opacie tego zakonu aktualnie w Krakowie, a poprzednio w Wąchocku. Uczestnik wielu konferencji i spotkań przedstawicieli miast i gmin związanych ze szlakiem cysterskim w Polsce.
Wielokrotnie występujący z prelekcjami podczas tych spotkań i konferencji. Pomysłodawca promocji całego szlaku przez Pocztę Polską poprzez wydawanie serii kart pocztowych promujących poszczególne obiekty cysterskie w Polsce. Poczta czyni to od 2007 roku. Dwie kolejne karki ukażą się w 2018 r.
Autor kilkunastu opracowań dotyczących powstania wielkopolskiego 1918-19 na ziemi gołanieckiej i w powiecie wągrowieckim. Autor książek, m. in.:
„Gołaniecka Kompania Powstańcza”(2013); „Ppłk. dypl. Włodzimierz Mieczysław Kowalski – 17.04.1889-8.08.1969. Nauczyciel. Żołnierz. Powstaniec Wlkp.” (2014), „Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z ziemią gołaniecką i jej okolicami”, „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 we wspomnieniach jego uczestników związanych z powiatem wągrowieckim. Współautor monografii miasta, autor wielu artykułów na tematy oświatowe, historyczne i turystyczne publikowanych w wydawnictwach o zasięgu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.
Za pracę zawodową i działalność społeczną wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.:
Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju woj. pilskiego”, Srebrną odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju woj. pilskiego”, Odznaką honorową „Za zasługi dla woj. wielkopolskiego”, Brązową odznaką „Zasłużony działacz kultury fizycznej”, Odznaką „Za zasługi w rozwoju LZS woj. wielkopolskiego”, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej Pierwszego Stopnia, Nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania i wielokrotnie nagrodami Dyrektora szkoły.
W 2004 r. otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienie „W uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej Europy”.
W 2005 r. wyróżniony przez władze miasta tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Gołańcz”, a w 2010 r. Medalem Karola Libelta.
W 2013 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej przyznało mu „Honorową Nagrodą Kulturalną”.
W 2015 r. wyróżniony „Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego”.
W 2015 r. wyróżniony przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu nagrodą „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.     W 2017 r. wyróżniony Nagrodą Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Członek Powiatowego Komitetu Honorowego powołanego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919, przewodniczący rady programowej tego komitetu oraz członek Komitetu Honorowego obchodów obu wydarzeń w Mieście i Gminie Gołańcz.
Pomysłodawca i współorganizator wielu projektów, które mają upamiętnić bohaterów sprzed 100 lat.