100 lat Parafii

100 lat Parafii

Reklamy

Historia zarówno parafii jak i samego kościoła w Damasławku w porównaniu do innych jest krótka, ale dla społeczności lokalnej bardzo ważna.
Świętujemy jej 100.lecie.
Uroczystej mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił abp Wojciech Polak Prymas Polski.
W koncelebrze uczestniczyli także ks.kan. Zbigniew Przybylski – wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej,
ks. Ireneusz Doroszewski, syn parafii damasławskiej,
ks. Tadeusz Gajda ze zgromadzenia o. Zmartwychwstańców, syn parafii srebrnogórskiej oraz proboszczowe dekanatu damasławskiego, z gospodarzem parafii damasławskiej ks.dr Grzegorzem Iwińskim.
W dzisiejszej uroczystości gośćmi byli senator Jan Filip Libicki, a także przedstawiciele władz samorządowych – Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk, Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek.
Świątynię po brzegi, a także wokół niej wypełniły tłumy ludzi, nie tylko parafian, ale i gości.

W swojej homilii Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił :
W uroczystym dniu obchodów 100-lecia powołania do życia waszej parafii stajemy z wdzięcznością wobec Boga za dar tej wspólnoty.
Dziękujemy więc za tych, którzy już tak szybko, nieomal zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dostrzegli, że w skutek zmiany stosunków politycznych i opuszczenia tych terenów przez kolonistów niemieckich, głównie protestantów, istnieje konieczność powstania tutaj rzymsko-katolickiej parafii.
Pamiętamy z wdzięcznością o parafii w Juncewie, z której części wyłoniła się wasza wspólnota.
Dziękujemy też za tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że już rok po utworzeniu waszej parafii, ksiądz kardynał Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, Prymas Polski mógł dokonać konsekracji kościoła w Damasławku.
Pamiętamy z wdzięcznością również o wszystkich, którzy od początku tę wspólnotę stanowili, a zwłaszcza o waszym pierwszym proboszczu
ks. Bronisławie Tylewskim, który nie tylko przecież dokończył budowy przejętego od protestantów kościoła, ale wraz z tutejszymi mieszkańcami tworzył podwaliny nowej wspólnoty. I choć zmieniali się ludzie, a w ciągu minionego stulecia, również wasza parafia przechodziła rzeczywiście różne koleje losu, nasza dzisiejsza uroczystość i wspólna wdzięczność każą nam wciąż pamiętać.(…)
„Moi Kochani!
Dzień jubileuszu stulecia waszej parafii to niewątpliwie dla nas wszystkich dzień wdzięczności, również za to wszystko, co wspólnym wysiłkiem zostało i nadal się buduje, nadal się tworzy pomiędzy wami”.

Trochę historii :
Pruska Komisja Kolonizacyjna rozpoczęła w 1914 roku budowę zboru protestanckiego w Damasławku. Jednak z powodu wybuchu wojny, jej nie dokończyła, pozostawiając budowlę w stanie surowym, bez okien, prowizorycznie zabezpieczonym dachem i bez posadzek wewnątrz. Na początku 1920 roku, rozeszła się wiadomość, że Polski Urząd Ziemski chce zbór rozebrać i dalszej budowy zaniechać. Dlatego też biskup Laubitz poprosił instytucje o przekazanie niedokończonej budowy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Urząd Osadniczy przychylił się do prośby biskupa i w 1921 r. przekazał 10 ha na własność parafii.
„Rządca kościoła pobierać będzie dochód z 10 ha gruntu, który razem z dawniejszym dworkiem jako mieszkaniem przekazany jest dla proboszcza” – brzmiał urzędowy list. W oparciu o tenże zapis i ogromne wsparcie przyszłych damasławskich parafian dokończono budowę świątyni.
Dekretem z dnia 25 września 1922 r. kardynał Edmund Dalbor, prymas Polski, powołał parafię w Damasławku do życia. Kościół został konsekrowany 25 listopada 1923 roku również przez kard. E.Dalbora. Pierwszym proboszczem i twórcą parafii był ks. Bronisław Tylewski.
Późniejszymi zarządzającymi parafią proboszczami byli: ks. Jan Kupczyk, ks. Lucjan Wilhelm, ks. Benedykt Domek, ks. Stanisław Borowczyk, ks. Adam Kołaczkowski, ks. Zbigniew Drzewiecki, ks. Kazimierz Sawiński,  ks. Andrzej Stefański,
a od 2018 roku ks. Grzegorz Iwiński.

Księży wikariuszy było  dwudziestu pięciu.
Kapłani synowie damasławskiej parafii to ks.emeryt Ireneusz Doroszewski,
o. Wojciech Stangel – oblat, misjonarz w Kanadzie,
o. Eugeniusz Kotliński – misjonarz Świętego Wincentego à Paulo w Brooklyn, NY, USA,
oraz nie żyjący już Kapłani :
św. Eugeniusz Ryszka,
śp. o. Mateusz Kotliński misjonarz Świętego Wincentego à Paulo w Kongo oraz śp. ks. Krzysztof Groszak i śp. ks. Roman Groszak.

Z parafii damasławskiej pochodzi także siostra serafitka Zelia Natalia Skotarek.
To właśnie siostry serafitki wpisały się w  historię parafii, które przybyły do Damasławka ze swoją posługą w 1952 roku. Początkowo mieszkały w ośrodku zdrowia, gdzie pracowały, a od 1964 r. w dworku, na plebanii. Ostatnią zakonnicą, która służyła w parafii była s. Klaudia.
Siostra Klaudia dziś także na wspólne świętowanie przybyła, robiąc wielu parafianom ogromną niespodziankę. Uwielbiana zwłaszcza przez dzieci i młodzież zakonnica pełni swoją posługę w Poznaniu.

W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku siostry na zawsze opuściły Damasławek.

W 1992 roku parafia katolicka w Damasławku została ustanowiona siedzibą dekanatu damasławskiego.
Dziś tę wspólnotę tworzy ponad trzy tysiące wiernych.

Obecny proboszcz parafii pw. św. Stanisława Bp M
ks. dr Grzegorz Iwiński przez cztery lata pełnienia swojej posługi w Damasławku dał się poznać jako świetny organizator, gospodarz. A remonty, które z pomocą i wsparciem parafian prowadzi zachwycają, zwłaszcza tych, którzy do damasławskiej świątyni zawitają okazjonalnie czasem też jako goście odwiedzający Damasławek. Zakres wykonanych prac remontowych w kościele, zakrystii, biurze parafii, plebanii oraz oraz rewitalizacja parafialnego Parku, w tak krótkim czasie to tylko niektóre z działań.
Rada Powiatu Wągrowieckiego przyznała ks. Grzegorzowi Iwińskiemu, jako administratorowi i zarządcy parafii Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego.
Dziś wręczył ją Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.
Gratulacje dla proboszcza oraz podziękowania za przewodniczenie uroczystości Prymasowi  przekazał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku
Po nabożeństwie, rozpoczął się piknik parafialny, który jeszcze potrwa do późnego wieczora.
Od godz. 17.  na scenie przed plebanią zespół Kruca Band z Nowego Sącza, o godz. 18.30 – występ zespołu cygańskiego z Torunia Hanna Carmen and Przyjaciele.
Od 19.30 będzie zabawa taneczna dla wszystkich z DJ Carloss.
O godz. 20.30 będzie losowanie głównych nagród festynu.

Świętujemy sto lat wspólnoty!

„Parafia podobna jest do studni stojącej na środku wioski, każdy może do niej podejść i się napić” (Ojciec Św. Jan XXIII)
opracowanie i fot. Anka Borczykowska, archiwum parafii