Ścieżka rowerowa z Gołańczy do Margonina już gotowa

Ścieżka rowerowa z Gołańczy do Margonina już gotowa

Reklamy

Zakończyła się budowa ścieżki ROWEROWEJ na III etapie.
Na całym odcinku ścieżka przebiega przez tereny po byłej linii kolejowej Poznań Wsch. – Bydgoszcz Główna, na odcinku Gołańcz – Margonin.
Realizowany ostatni etap o długości 3 109,5 m, biegnie od drogi łączącej Konary z Buszewem w kierunku na Lipiny do granicy gminy Gołańcz.
Ułożono krawężnik betonowy, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, jest oznakowanie pionowe, zamontowano oświetlenie skrzyżowań z drogami i miejsca wypoczynku, zamontowano balustrady, zamontowano wiaty wypoczynkowe z wyposażeniem (stół, ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci), humusowano i obsiano trawą.
Koszt inwestycji to ok. 2,6 mln zł.